top of page

Bursa Skolyoz Korsesi Çeşitleri ve Fiyatları

Günümüzde skolyoz tedavisi için geliştirilmiş çok sayıda skolyoz korsesi çeşidi vardır. Bu korselerin birçoğunun biyomekanik konsepte yeterince uygun dizayn edildiğini söylemek güçtür ve tedavideki etkinliği de yetersizdir. İyi bir skolyoz korse uygulamasının yeterince efektif olduğu, eğriliğin ilerlemesini anlamlı düzeylerde durdurduğu ve cerrahi müdahale oranını belirgin derecede azalttığı kanıta dayalı olarak gösterilmelidir. Korsenin skolyoz tedavisindeki başarısı, özellikle düzeltici etkisine ve korsenin gün içindeki giyilme süresine bağlıdır.

Ergenlik döneminde skolyoz korseleri mutlaka günde 23 saate yakın giyilmelidir. Korse, eğriliğin apeksine ihtiyaç duyulan düzeltmeyi sağlayacak kadar basınç verirken, pelvis ve omuz kuşağında da (yani eğriliğin aksi yönünde, bu basıncın etkinliğin arttıracak bölgelerde) yeterli boşluklar içerecek şekilde düzenlenmelidir. Skolyoz korseleri, skolyoz eğrilik paternlerini dikkate alacak şekilde 3 boyutlu bir düzeltme sağlamalıdır.

Skolyoz tedavisi ekip çalışması ile başarılı olarak yürütülür. Elbette burada en önemli rol aileye ve skolyozlu hastaya düşmektedir. Erken ve zamanında tanı konulması başarı için çok önemlidir. Ergenlik çağı içinde olan çocukların omurgalarının mutlaka kontrol edilmesi, aile tarafından fark edilen bir eğriliğin mutlaka hekime danışılması gerekmektedir. Düzenli korse uygulaması ve egzersizler eğriliğin derecesini ve cerrahi girişim oranını belirgin derecede azaltacaktır.

Skolyoz Korsesi Çeşitleri

Skolyozun konservatif tedavisinde çok önemli bir başarıya sahip

Skolyoz korsesi 

✓ Tlso korse 

Boston korse

firmamız tarafından bu konuda özel eğitim alan ortez teknikerleriyle titizlikle yapılmaktadır.

Skolyoz Korsesi Fiyatları

Skolyoz korsesi uygulamalarımıza ait fiyatlar ve SGK ödemeleri gibi sorularınızın cevabı ile diğer hususlarda ayrıntılı bilgi için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

bottom of page